Föregående lektion Färdigställ och fortsätt  

  d) Måendebarometern

Lektionsinnehåll låst
Om du redan är registrerad du behöver logga in.
Registrera dig till kursen för att låsa upp